Interview Marike Kuperus: kennis delen voor verbinders

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

Marike Kuperus schreef samen met Inge Poorthuis, Peter van der Loo en David Wijnperle het boek Routeplanner voor verenigen. Op 4 juli verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan we in gesprek met Marike Kuperus. Marike Kuperus is al zo’n dertig jaar verenigingsexpert. Hoe is dat zo gekomen. En wat houdt haar het meest bezig? Lees meer

Interview David Wijnperle: focus op vrijwilligers

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

David Wijnperle schreef samen met Marike Kuperus, Inge Poorthuis en Peter van der Loo het boek Routeplanner voor verenigen. Op 4 juli verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan wij in gesprek met David Wijnperle. David leert verenigingen om te kijken vanuit de betrokkenheid van leden en vrijwilligers en hen zo beter te betrekken bij activiteiten en beleid. 

Wat motiveert David om steeds weer te focussen op het perspectief van de vrijwilligers? Lees meer

Interview Peter van der Loo: aan de slag met dromen en idealen

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

Peter van der Loo schreef samen met Marike Kuperus, Inge Poorthuis en David Wijnperle het boek Routeplanner voor Verenigen. Morgen verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor Verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan wij in gesprek met Peter van der Loo. Peter combineert het directeurschap van een vereniging, NVP, met advieswerk voor verenigingen. Verenigingen weten meestal wel waar ze voor zijn, maar hun aanpak veranderen is best lastig. Lees meer

‘Ken je mij, ken ik jou?’

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2023

Over verschillende soorten motieven om lid te worden en wat dat betekent voor jouw vereniging.

Vraag een verenigingsman of vrouw naar de leden en je krijgt meestal een getal: ‘We hebben drieduizend leden’. Of driehonderd of tien. Soms krijg je ook nog informatie over wie er niet lid zijn. ‘Ongeveer zeventig procent van onze beroeps- groep is lid’ of: ‘Er is nog maar een klein deel lid’. Dat zegt iets over hoeveel mensen nog bereikt zouden kunnen worden.

Toch zegt zo’n getal maar beperkt iets over wat voor soort leden een vereniging heeft. Wat halen mensen uit hun lidmaatschap en waarom zijn ze lid– en belang- rijker nog – blijven ze dat. Het gaat er dan veel meer over of de vereniging het juiste arrangement kan bieden. Een arrangement dat niet voor alle leden hetzelf- de hoeft te zijn. Sommige leden ruilen vooral met het service-aanbod van de vereniging, andere leden steunen meer het doel in algemene zin. Er zijn leden die graag het netwerk van de vereniging benutten. En er zijn leden die zich echt heel nauw betrokken voelen bij het wel en wee van de vereniging, die zich (mede) eigenaar voelen. Al die leden hebben hun eigen motief om lid te zijn en te blijven. Voor de vereniging is het goed om serieus af te wegen voor welke leden je graag een arrangement biedt, wat je wie te bieden (wilt) hebben.

Lees verder

Nederlandse vereniging van Lactatiekundigen NVL

Werken aan vernieuwing van onze beroepsvereniging met Marike Kuperus en Inge Poorthuis was een bijzondere ervaring.
Ze konden duidelijk maken dat we inderdaad als vereniging in zwaar weer zaten, én dat dat een volstrekt normale,  overkomelijke en zelfs gezonde situatie was. Die combinatie van erkenning met het normaliseren van de problemen en daarbij de praktische en zeer actieve ondersteuning die zij boden maakten een op zich zwaar traject inspirerend, hanteerbaar en succesvol.

-

Veranderen is gedoe

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2020

Gebruik het gedoe in een verandertraject. Het helpt om succesvol een nieuwe situatie te realiseren.

De ledendemocratie aanpassen van een ALV naar een leden- raad? Social media en ledenpanels meewegen in de besluit- vorming? De vereniging meer projectmatig laten werken? Veranderen is tegenwoordig de continue factor. Gaat veran- deren dan ook makkelijker, misschien zelfs wel soepel? Onze ervaring is dat veranderen nog steeds weerstand oproept. Je kunt wel een leuk idee hebben, maar om medewerkers en le- den daadwerkelijk mee te krijgen is er toch nog iets anders nodig. Bewegen door de ‘onderstroom’ wordt dat genoemd en emotie of gedoe is daar de brandstof voor. Veranderen gaat niet zonder gedoe.

Veranderen gaat niet vanzelf. Duik in de weerstand en maak de verandering sterker.

Gedoe is waardevol: Tijdens veranderingen zijn er allerlei soorten gedoe. De een kan niet wachten tot het anders is, de ander ziet elke verandering als een probleem, en de derde… die doet gewoon lekker zijn werk, maar wel op de oude ma- nier. Voor de trekker van een verandering kan al dit – ver- schillende – gedrag heel frustrerend zijn, maar stiekem is het heel erg waardevol. Om succesvol te veranderen kunnen we veel leren uit Systemisch TransitieManagement. Dit maakt onderscheid tussen de bovenstroom en de onderstroom.

Lees verder

Webinar: Verenigen in Coronatijd hier terugkijken

Dit artikel is gepubliceerd in Kuperus&Co

Webinar en verdiepende online Zoomsessies

Op vrijdag 27 maart hebben we in samenwerking met MOS en DNA een webinar opgenomen over ‘Verenigen in Coronatijd’.

Vandaag, morgen, volgende maand er kunnen zíjn als vereniging, voor de leden en voor de buitenwereld. Dat wil je. Maar de mensen die het doen, zitten thuis.
Wat kan, wat werkt, wat mag? Voor een bestuur, directeur of verenigingsprofessional vraagt deze crisis snel schakelen. Een eerste verkenning op de uitdagingen in deze webinar. Een samenwerking tussen Kuperus&Co, MOS en DNA: Samen staan we sterk.

Verdiepende online sessies over Verenigen in Coronatijd

Komende periode houden we online zoom sessie met meerdere verenigingen tegelijk (circa 10 personen) om dieper op vragen in te gaan en tips uit te wisselen. Wil je meedoen aan  een sessie of heb je andere vragen mail ons op info@kuperusenco.nl.

Voor volgende week staan gepland:

 • Wo 1 april 14.00 € 35,- (ex BTW)
 • Do 2 april  20.00 € 10,- (ex BTW) (special voor kleine verenigingen)
 • Vrij 3 april 14.00 € 45,- (ex BTW) (juridische zoom met KAeP notarissen)

Vragen: Om de pdf van de powerpoint, de FAQ of een advies info@kuperusenco.nl

Routeplanner voor Verenigen

Heb je in deze periode tijd over en wil je je verdiepen in verenigen dan is via deze link ons boek ‘Routeplanner voor verenigen’ te koop.

Ladder de cirkel binnen

Dit artikel is gepubliceerd in VM dec 2019

Over hoe je met de participatieladder je leden en sympathisanten kunt verleiden meer betrokken te raken.

Genoeg volgers op Facebook en ook best een aardig aantal leden, maar de werkgroepen en commissies zijn las- tig te vullen? Een herkenbaar vraag- stuk voor veel verenigingsmanagers. Je krijgt support voor idealen en stand- punten. Leden betalen (als het goed is) contributie, maar kennelijk is dat nog geen reden om actief te worden, laat staan een reden om je te melden voor het bestuur.

Wat is het gevolg: steeds dezelfde groep leden die zich actief inzet voor de vereniging. Leden actief krijgen, vraagt inzet en maatwerk van de verenigingsprofessional of het bestuur. Met de cirkels van betrokkenheid (zie figuur 1) en de participatieladder (zie figuur 2) krijg je grip op hoe je dat aan- pakt en wat je aan wie kunt bieden. Met de cirkels kun je een beeld krijgen of je alle typen leden wel iets te bie- den hebt. De ladder geeft handvatten om mensen te verleiden om actiever te worden.

Lees verder

Hoe geolied loopt uw verenigingsas?

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2019

In de kern van elke schroef zit een as. In de verenigingsas gaat het om dat wat de vereniging doet om de gekozen functies te vervullen: betrekken, besturen, uitvoeren en besluiten. In de verenigingsschroef is dat de verenigingsorganisatie zelf. De verenigingsas bevat de complete infrastructuur van de vereniging: bestuur, werkgroepen, commissies, netwerken en eventuele betaalde krachten van een bureau. Het is hoe de vereniging werkt, het hart en de handen van een vereniging. In die kern wordt door al die mensen, groepen en organen gewerkt aan vier cruciale organisatieprocessen: betrekken van de achter- ban, besluiten over de richting, besturen van de vereniging en uitvoeren van activiteiten om de missie te bereiken.

Lees verder

Vaart met je vereniging

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2019

Wat beweegt een vereniging en hoe maak je keuzes in wat je doet: strategisch evenwicht tussen collectief belang en individueel profijt

Je wilt met elkaar iets bereiken. Samen werk je aan dat ene doel waar je in gelooft: de wereld verbeteren, de markt of je vak versterken, elkaar supporten… Maar wat doe je concreet om dat doel te bereiken? Met genoeg mensen en middelen zou je alles wel willen doen! Een vereniging drijft immers op passie, dus ideeën en dromen genoeg. Maar ook voor een vereniging geldt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Hoe lastig ook voor velen, dat weten wij uit ervaring.

Waar je het accent op legt hangt af van hoe de wereld er buiten uit ziet voor jouw leden én wat die leden jou graag willen zien doen. Weinig dynamiek buiten, dan willen leden vermoedelijk vooral dat de service van de vereniging super is.  Grote wetswijzigingen op stapel, veranderende markt, slecht imago, dan zullen leden de relevantie van investeren in belangenbehartiging sneller zien.  Strategische keuzes maken start bij het goed in beeld hebben van de relevante ontwikkeling. En dan de leden bevragen wat voor hen het meest relevant is. Dan werkt het model van de scheepsschroef voor de vereniging.

Lees verder

Referentie Routeplanner in Coöperatie

Dit artikel is gepubliceerd in Coöperatie 636, september 2018

NCR Coöperatie over de Routeplanner voor verenigen

Zo af en toe verschijnt er weer eens een handboek over verenigen. ‘Routeplanner voor verenigen – Organiseren van passie en eigenaarschap’ van Marike Kuperus, Inge Poorthuis, Peter van der Loo en David Wijnperle is zo’n boek. Het geeft een handzaam overzicht van zaken die bij ‘verenigen’ komen kijken. Daarbij baseren de auteurs zich op eerder werk en onderzoek, en vullen dit aan met actuele thema’s zoals het gebruik van moderne (digi­ tale) participatiemethoden en herkenbare voorbeelden die nú spelen.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel I gaat over soorten, ontwikkelstadia en kernfuncties van verenigingen. Deel II richt zich op de vier kerntaken van de vereniging: betrekken, besturen, besluiten en uitvoeren. Deel III geeft tips voor het aanpakken van veranderingen in de vereniging.

Het boek leest makkelijk, blijft redelijk aan de opper­ vlakte maar staat bol van tips en tools. Wil je snel meer inzicht in ‘verenigingsland’ en wil je praktische hand­ vaten, dan is dit een handig boek. Een aantal van de be­ sproken onderwerpen is ook voor coöperaties relevant.

Lees verder

Wat is de opdracht aan het bureau?

Dit artikel is gepubliceerd in VM dec 2018

De ondersteuningsdriehoek kan je helpen om de uitvoeringsopdracht scherp te krijgen en professionals en actieve leden effectief in te zetten.

In een ALV of ledenraad valt het formele besluit over wat je wil gaan doen om je missie te bereiken. Dit heeft de vorm van een meerjarenstrategie, een jaarplan of een beleid. Deze plannen behelzen – vaak expliciet, soms impliciet – de opdracht aan de ‘uitvoeringsorganisatie’ van de vereniging. De uitvoeringsorganisatie van een vereniging bestaat uit alle betaalde krachten en ook uit de actieve leden of vrijwilligers die meewerken aan de uitvoering van het beleid.

Het betaalde bureau is in de meeste gevallen de aanstuurder van de uitvoering en de uitvoerder van een deel van de taken. Hoe duidelijker de opdracht geformuleerd wordt, hoe effectiever die uitvoering kan gaan. Verenigingsspanning ontstaat vaak als er ambivalenties in de ambities zitten of als de ambities en de middelen niet met elkaar in lijn zijn.

Om de uitvoeringsopdracht aan een verenigingsbureau scherp te krijgen kan de ondersteuningspiramide helpen. De piramide geeft inzicht in de typen werkzaamheden en rollen die een bureau heeft en helpt om te kiezen waar je de nadruk op wil leggen. Met het model krijg je als vereniging ook zicht op hoe relevant de basisvoorzieningen zijn voor de tevredenheid van de leden.

Lees verder

Doe maar een beroep, nieuwe column VM

Dit artikel is gepubliceerd in VM sep 2018

Het viel me ineens op toen ik weer een kleine beroepsvereniging aan de lijn had. De situatie is altijd vergelijkbaar.
Er zijn drie, vier of vijf bevlogen bestuursleden, mensen die voorbij de grenzen van hun eigen beroepspraktijk kijken. Ze zijn doordrongen van de meerwaarde van hun vak voor de samenleving. Dat kan van alles zijn en bijna altijd hebben ze mij binnen de kortste keren doordrongen van de onmisbare relevantie van deze expertise.
Dat ik dat me dat nooit eerder heb gerealiseerd…Plus: ze komen om in het werk.

Bestuur

Het bestuur raakt vermalen tussen professionele ambities en beschikbare middelen en mogelijkheden. Ze houden 26 verenigingsborden in de lucht en hebben ook nog een gewone werkkring van een respectabel aantal uren.
Hóe de vraag precies …
Continue reading

Lees verder

David wordt Doeldenker

david wijnperleBeste mensen

Per 1 juli verlaat ik Kuperus&Co. Met enige smart in het hart, maar vooral met zin in de toekomst. Kuperus&Co heeft zich de afgelopen zes jaar ontwikkeld tot een gedegen adviesbureau voor verenigingen, terwijl ik mezelf vooral ontwikkel op het gebied van vrijwilligers en hun organisaties. Daarom ga ik bouwen aan een werkomgeving waar de focus in de eerste plaats ligt bij vrijwillige inzet, en waarbij ik meer toekom aan het ontwikkelen van nieuwe kennis op dit thema.

Dat ga ik doen vanuit mijn bedrijf Doeldenker en binnen een netwerk van adviseurs die actief zijn in ‘vrijwilligersland’. Het netwerk is een initiatief van NOV, Movisie en mijzelf. Zelfstandig en samen maak ik werk van vrijwilligerswerk! Dat kan gaan over praktische vraagstukken zoals werving, maar ook over strategieontwikkeling, bestuursversterking of waarderend veranderen.

Per mail ben ik bereikbaar op david@doeldenker.nl en telefonisch als vanouds op 06-30201538. Mijn bezoekadres is bij NOV in Utrecht. De websites van Doeldenker en het netwerk zijn in ontwikkeling en volgen deze zomer.

Ik hoop jullie in de toekomst opnieuw van dienst te kunnen zijn of met jullie samen te werken, vanuit Doeldenker, het netwerk of bij een klus van Kuperus&Co. Graag tot ziens!

 

Hartelijke groet,
David Wijnperle

Routeplanner voor verenigen verkrijgbaar

Routeplanner voor verenigen
Ideaal voor elke vereniging

Eerste exemplaren feestelijk overhandigd

Het boek voor de vereniging is uit! Tijdens het DNA congres hebben we de twee eerste exemplaren overhandigd. De eerste ging naar de routeplanner bij uitstek: Hans Hubers van de ANWB. De ANWB is opgericht om mensen te helpen de weg te vinden. En staat nog steeds synoniem voor ‘beschermd op avontuur’.
Omdat je niet zoveel aan een routeplanner hebt zonder duidelijke – bij voorkeur een beetje inspirerende – bestemming, hebben we het tweede exemplaar uitgereikt aan voorzitter Roel Kamerling van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Minder overbekend en daarom juist een schoolvoorbeeld van de vereniging die draait op betrokken vrijwilligers met bijzondere passies.

Samengevat: Wat vind je met de Routeplanner?

 • Deel I van onze reisgids gaat over de cultuur en historie, over het DNA van de vereniging
 • Deel II gaat over het organiseren van eigenaarschap en passie. Daar draait het om in de vereniging.
 • Deel III van de Routeplanner gaat over hoe je een vereniging in beweging krijgt en houdt.

Feestelijke uitreiking
Auteurs Peter van der Loo, Inge Poorthuis, Marike Kuperus en David Wijnperle samen met de ontvangers Hans Hubers (ANWB) en Roel Kamerling (Pelgrimswegen naar Rome)

Vanaf nu is de Routeplanner voor Verenigen verkrijgbaar via de gewone kanalen (boekhandel en internet ( €29,95) en bij DNA. €29,95

Vragen of reacties vinden we altijd leuk!

Verkenning van zelforganisatie

Dit artikel is gepubliceerd in VM mei 2018

Zelforganisatie voor verenigingen?

Is zelforganisatie een weg om te verkennen voor verenigingen? Volgens ons vergroot het eigenaarschap en passie bij medewerkers en vrijwilligers. Geeft het ruimte voor experimenteren en flexibiliteit. Maar het zou ook kunnen dat de governance ingewikkelder wordt. Dat we de grip op de uitvoering helemaal verliezen. Wat denk jij? Lees meer in dit artikel geschreven samen met Energized.org.

Lees verder

Deep Democracy Roze olifant

Dit artikel is gepubliceerd in VM mei 2018

Hoe merk je dat het niet gaat lukken om een verandering door te voeren?

Sorry hoor |

Dertig actieve en betrokken leden van de vereniging NVBRO zitten op een strategiedag bij elkaar. Allemaal warm betrokken bij het traject verenigingsvernieuwing. Subgroepjes presenteren hun voortgang. Klaar om door te pakken. Ineens is er geroezemoes in de groep. Iemand geeft aan
dat je wel het verdienmodel van de vereniging moet bewaken. Er is een aantal mensen geboeid aan het kijken naar de berichten op hun telefoon. Het gesprek valt wat stil. Iemand zegt: ‘Sorry hoor, maar ik snap het even niet meer. We hadden het toch over heel iets anders?’ In 2 minuten valt de hele energie uit de groep… Wat is er in hemelsnaam gebeurd?

De roze olifant |

Er zijn talloze voorbeelden aan te dragen van momenten waarop de dynamiek in een bijeenkomst verandert. Lees verder….

Lees verder

Deep Democracy: van tegenstanders naar medestanders

Dit artikel is gepubliceerd in VM maart 2018

Deep Democracy is een besluitvormingsmethode waarbij niet alleen meningen worden opgehaald, maar ook gedeeld in het proces. Zo kom je tot besluiten met behoud van draagvlak.

De uitdaging van de vereniging is om het ophalen van meningen en het nemen van besluiten goed met elkaar te vervlechten

Deep Democracy is een wereldwijd gebruikte methode in politiek, commercie en maatschappelijk middenveld. Het is echter binnen verenigingen nog relatief onbekend. Juist voor verenigingen, met veel diversiteit in leden en complexe besluitvorming, is het zeer geschikt. Daarom de uitdaging: maak van de tegenstanders in je vereniging medestanders! Voor ons is Deep Democracy een methode die erom vraagt gebruikt te worden in verenigingsland.

Lees hier het artikel van Julien Beuken over Deep Democracy in de context van verenigingen 

Lees verder

Heel Holland Bestuurt – VM column Marike Kuperus

Dit artikel is gepubliceerd in VM

Vorige week was ik in een zalencentrum ergens in het land. Er hadden zich zeker 150 bestuursleden verzameld van alle plaatselijke afdelingen van de vereniging uit die provincie. Het zou die middag gaan over ‘anders besturen’. Anders besturen is een begrip dat tegenwoordig vaak langskomt in verenigingsland. Wel wat vaag. De hoop is dat als je het maar anders doet, dat het minder ingewikkeld en zwaar en meer aantrekkelijk wordt. We zijn die middag bezig geweest met…

lees verder over besturen in verenigingsland… 

Lees verder

Veranderaar en interim directeur Nederlandse Verenging voor Cardiologie (NVVC)

“Zij kwam, zij zag, zij greep in”.

Een snelle en gedegen analyse. Duidelijke en tactvolle communicatie hierover. Vervolgens daadkrachtig en resultaatgericht verandering ingezet. Daarbij een persoonlijke, adequate begeleiding tijdens implementatie van andere structuur, cultuur en werkwijze.

Alle Lof!

Hans Bosker, voorzitter

-

Young in verenigingsland

Dit artikel is gepubliceerd in VM

Jongste Column in VM

Vorige week zat ik met het clubje bij DNA dat het bereiken van jongere generaties als ambitie heeft: Taskforce Young DNA. Ondanks mijn grootouderschap mag ik meedoen. De anderen zijn gelukkig wel van de beoogde leeftijdscategorie. We aten pizza en bespraken leuke dingen, nieuwe ambities en de vraag hoe we jonge verenigingsprofessionals meer bekend kunnen maken met de meerwaarde van de verenging.

Het waren er zes. Allemaal bevlogen en betrokken bij verenigen. We zaten daar immers in DNAverband. En toen ik eens rondkeek viel me iets bijzonders op: er was er van dat clubje maar één ja maar één in dienst van een vereniging! De andere vijf?  lees verder…

Lees verder

Stoppen of een andere koers gaan varen?

Dit artikel is gepubliceerd in Missionaire Agenda

Een artikel van Marike Kuperus

Wat voor veel verenigingen geldt, zie je ook bij MOV-groepen. Marike Kuperus noemt het ‘de cirkels van betrokkenheid’. De kern wordt gevormd door een kleine groep zeer betrokken vrijwilligers (ook wel eigenaarsleden genoemd). Zij verrichten heel veel taken en bepalen wat er gebeurt. Daaromheen bevinden zich nog wel enkele cirkels: die van de groep die wel betrokken is en af en toe bereid is te helpen (‘actieve leden’), bijvoorbeeld bij het verspreiden van flyers of een keer collecteren in de kerk.

Stoppen of een andere koers gaan varen?

Lees verder

VM Column: Tijd maakt kostbaar

Dit artikel is gepubliceerd in VM

Een VM column van Marike

Tijd maakt kostbaar. Als je wilt dat mensen gaan houden van je vereniging, moet je veel tijd van ze vragen? Nou, zo simpel is het niet. Maar als je wilt dat mensen warm betrokken zijn bij je vereniging, moet je beginnen met veel tijd áán ze te besteden. Daarna veel tijd mét ze besteden en tijd vragen, dat hoeft dan niet meer.

Lees verder

Een statuten traject kan ook leuk zijn

statuten en reglementenIedereen wordt geacht de wet te kennen, maar wetten zijn geen populair leesvoer. Wetten hebben een belangrijke functie. Ze regelen het maatschappelijk verkeer. Ze bieden kaders en beschrijven hoe om te gaan met conflicten.

Iets soortgelijks is aan de hand met statuten en reglementen. Normaal gesproken laat niemand in een stichting, vereniging of coöperatie er zich veel aan gelegen liggen. Maar het is essentieel gereedschap om de zeggenschap en het bestuur goed te regelen, vooral in tijd van verandering of conflict.

Het kan niet zonder, wel leuker

De wet schrijft voor dat een rechtspersoon over statuten moet beschikken. Een bezoek aan de notaris volstaat. Je vertelt wat voor organisatie je wilt oprichten, de notaris trekt een standaardtekst uit de PC, vult de gegevens in en passeert de akte. Klaar is Kees voor pakweg 500 euro. Zo bezien is er niks moeilijks aan. Of je er veel aan hebt is een tweede. De praktijk moet uitwijzen of de statuten passen bij jouw organisatie. Het is daarom nuttig om je statuten op maat te maken. Want al zijn sommige voorschriften wettelijk verplicht, je mag ook veel zelf inrichten. Voor stichtingen is het leven wat simpeler dan voor verenigingen en coöperaties. Een aantal handige wenken:

 • Inventariseer eerst bij betrokkenen wat ze willen regelen.
 • Gebruik zoveel mogelijk ‘gewone’ taal: leden moeten de regels van hun club kunnen snappen.
 • Maak een logische indeling in hoofdstukken: naam, vestigingsplaats en doel van de organisatie, wie zijn lid, de ledenvergadering, het bestuur, het bureau, de financiën, en overige zaken zoals statutenwijziging en opheffing. Zo vind je sneller wat je nodig hebt.
 • Regel alleen dat wat echt noodzakelijk is. Verenigingen en coöperaties kunnen hun statuten alleen met twee derde meerderheid wijzigen.
 • Regel de details in een huishoudelijk reglement en in specifieke reglementen. Die kun je makkelijker aanpassen. Het HR wordt met gewone meerderheid in de algemene vergadering vastgesteld. Voor specifieke reglementen kun je het bestuur verantwoordelijk maken.
 • Je kunt niet alles voorzien. Maak termijnen niet te krap, regel wie bevoegd is om in bijzondere situaties een knoop door te hakken.statuten in beeld
 • Leesbare statuten worden nog bruikbaarder door ze te verwerken in heldere infographics.

Daarnaast is het nuttig om wat te shoppen. Notarissen hanteren hun eigen tarieven en aangezien je het meeste werk toch al aanlevert, is er geen noodzaak om veel te betalen voor het opmaken van de officiële akte. Houd verder je tijdplanning in de gaten. Check tijdig wanneer je terecht kunt bij de notaris, opdat de statuten geldig zijn op het moment dat je ze nodig hebt.

Verenigingsvernieuwing ook in statuten

Daarnaast: last but not least: houd je statuten en reglementen levend. Kijk met enige regelmaat of ze nog voldoen. Want omstandigheden veranderen en organisaties dus ook. Als je een statutentraject goed inricht hoeft het ook geen stroperig gedoe geworden.

 1. Formuleer met de leden samen de ambities.
 2. Stel een werkgroep in waarin ook leden zitten om de uitwerking te maken.
 3. Durf veel te snoeien en vereenvoudigen
 4. Zorg voor een goede communicatie met de beslissers in bestuur en ledenraad

Kuperus&Co biedt je de helpende hand. We hebben een stevige ervaring opgebouwd in het ‘vertalen’ van de dagelijkse praktijk van verenigingen,
stichtingen en coöperaties in statuten en reglementen. Om enkele voorbeelden te noemen:

 • Statutenwijziging van de FNV Horecabond (2004)
 • Opstellen van een Engelstalig huishoudelijk reglement voor de Fédération Internationale des Footballeurs Professionels (2005)
 • Nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement voor de fusie van branchevereniging De Kunstconnectie en de werkgeversclub Vereniging Kunstzinnige Vorming (2007)
 • Statuten en reglementen voor Coöperatieve Vereniging Zelfstandigenplein U.A. (2013)
 • Statuten en reglementen voor Stichting Cultuurfonds Almere (2015)
 • Statuten en reglementen voor Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging (2015)
 • Nieuwe statuten en reglementen bij de Huurdersvereniging Amsterdam (2016)