Leden actief

Cirkels van betrokkenheid

De betrokkenheid van de leden geeft een vereniging kracht. Maar niet iedereen wil op dezelfde manier betrokken zijn. Sommige mensen vinden het echt leuk en belangrijk om dicht bij het vuur te staan. Andere mensen zijn vooral lid voor de goede zaak of de uitstekende dienstverlening. Hoe betrek je nu meer mensen?

Van buiten naar binnen

  • In elke vereniging – ook in een vereniging die niet zo lekker loopt – is er een kern van betrokken eigenaarsleden. De mensen die, wat er ook gebeurt, verantwoordelijkheid voelen voor de toekomst van de vereniging. Je kunt erop bouwen!
  • Als het lekker loopt in een vereniging zit daaromheen een groep actieve leden. Mensen die het leuk vinden om even een klus te doen. Een paar weken of maanden.
  • In de buitenring zitten de mensen die zich meer klant voelen of donateur. Belangrijk voor de financiële basis en om connectie te houden met de brede achterban.
  • Buiten de vereniging zit nog een relevante groep: Volgers op facebook, sympathisanten, oudleden. Mensen die de vereniging kennen en waarderen maar om allerlei redenen (nog) niet lid zijn.

Gezond

De kracht van een vereniging is het grootst als alle cirkels zijn gevuld en leden zich gemakkelijk van de ene cirkel naar de ander kunnen bewegen.

Het gaat niet goed met de vereniging als de groep eigenaarsleden een te vaste kern is, of zelfs als kliek gezien wordt. Als mensen niet uitgedaagd worden om voor even mee te doen en de kring actieven leden verdampt. Als dat aan de hand is, hoor je vanuit de kern een noodoproep: We kunnen geen bestuursleden vinden. De kans dat iemand direct van klantlid bestuurslid wordt, is echter klein.

Zorg voor leuke instappers, vragen projecten dicht bij de beleving van elk lid. Maak dat soort vragen kortdurend: een enkele focusgroep bijeenkomst, een paar maanden aan iets moois werken. Als je dat goed odet is er aan belangstelling geen gebrek: Leden vandaag komen vaak liever iets brengen en bijdragen dan dat ze komen halen.

Om te kijken hoe je meer mensen mee kunt laten doen in je vereniging kun je jezelf een aantal vragen stellen bij de cirkel van betrokkenheid. Gebruik hiervoor deze tool.

Meer informatie?

bestel dan hier het boek