Draait de vereniging?

Verenigingsschroef

Kern van al ons verenigingswerk is de verenigingsschroef, met vier bladen voor de vier kernfuncties van een vereniging. De as is de verenigingsorganisatie zelf. De as verbindt de functies. De schroef stuwt als een scheepsschroef de vereniging voort. Het kan vastlopen op een slecht georganiseerde verenigingsas.

Belangrijk is de strategische keuze die je maakt voor de combinatie van kernfuncties. Een volwassen vereniging werkt in alle bladen van de schroef en heeft een bureau dat past bij die kernfunctie(s) waarop de vereniging focust. Kijk  bij  het  uitzetten  van  een  strategie naar  alle  vier  de  kernfuncties.

Focus op ‘belangenbehartiging’

Een dominant belangen behartigende organisatie trekt mensen die zich verenigen op het ideaal. Als vereniging weeg je de individuele belangen en meningen en geef je de groep een publieke stem. Door informatie te geven, te participeren in overlegvormen of door acties worden er gunstige omstandigheden bewerkstelligt voor de eigen achterban. Voor een individueel lid moet het de moeite waard zijn om het eigen belang ondergeschikt te maken aan de kracht van collectieve pressie.

Focus op ‘individueel voordeel bieden’

Een uitvoeringsorganisatie van een vereniging die dominant werkt aan individueel voordeel bieden wordt gemotiveerd door de service die aan een ander kunnen leveren. Kwaliteit van dienstverlening, trots op resultaten en een klantgerichte externe focus is in dit type uitvoeringsorganisatie te verwachten. De vereniging heeft leden in vergelijkbare situaties waardoor het mogelijk is specifieke diensten of maatproducten te bieden. Bijvoorbeeld inkoopvoordeel, speciale producten, abonnement op een ledenblad website of evenementen voor leden. Dit individuele voordeel is voor de waardering van belang.

Focus op ‘ontmoeten’

Een organisatie gefocust op ontmoeten is vooral intern gericht, waar mensen elkaar vinden door de gedeelde situatie, hobby of overtuiging. Elkaar ontmoeten en je kunnen herkennen in een ander met dezelfde achtergrond en situatie is een belangrijke meerwaarde van een vereniging. Het succes van dit kernproces bepaalt voor een belangrijk deel of mensen bereid zijn om mee te helpen in de vereniging.

Focus op collectieve versterken

Een organisatie vooral gericht op versterken van het collectieve zal een hoge mate van betrokkenheid van de achterban hebben. De vereniging wil als collectief kwaliteit en betrouwbaarheid uitstralen naar de samenleving. Als individueel lid heb je baat bij de beschikbare informatie over kwaliteit en ontwikkelingen. Door te werken aan innovaties kun je de sector versterken.

Benieuwd hoe jij kan zorgen voor een sterke schroef? Gebruik dan deze tool.

Meer informatie?

bestel dan hier het boek