Doe een PolderLab!

De ‘polder’ kent vele ongeschreven regels, die ook nog veranderen. Nieuwe arena’s (zoals talkshowtafels) en andere actoren (zoals influencers) winnen aan belang. Veel beleid wordt niet meer in een wet, maar in een akkoord vastgelegd.

Om als belangenorganisatie je weg te vinden, nieuwe tactieken uit te proberen, je te verplaatsen in je polderpartners, hebben we PolderLab ontwikkeld: Een simulatie om met je collega’s in spelvorm de (nieuwe) regels van de polder te exploreren.

Wat is PolderLab?

PolderLab is een ‘serious game’, waarbij leren het doel is, niet winnen. In een simulatie van een halve dag maak je kennis met actoren, interventies en gebeurtenissen die vandaag de beleidsvorming over een maatschappelijk issue beïnvloeden.
Ja ‘serious’, maar gelachen wordt er zeker!

PolderLab is ontwikkeld door Marike Kuperus, Tim van der Rijken en Dedan Schmidt. Interesse? mail info@kuperusenco.nl of bel even.

Voor wie is PolderLab?

Aan een PolderLab kunnen 10 – 24 deelnemers meedoen. Denk aan:

  • Jonge professionals die werkzaam zijn in ‘de polder’ (bijv. in de public affairs) en willen leren en experimenteren
  • Meer ervaren professionals en bestuurders die ‘vastlopen’ in een bepaald issue en op andere ideeën willen komen
  • Leden van de vereniging die betrokken zijn of raken bij belangenbehartiging, om meer beeld te krijgen van de hele dynamiek

Waar, wanneer en hoe PolderLab?

Dat bepalen we graag in overleg, tijdens het intakegesprek. Dan verkennen we ook het issue dat we op jouw PolderLab centraal zullen stellen. Op basis daarvan en het aantal deelnemers maken we PolderLab voor jouw organisatie op maat. Na afloop evalueren we gezamenlijk de geleerde lessen.

Wat vraagt het van mij?

  • Zorg voor een gemotiveerde groep deelnemers. Zij hoeven zich niet uitgebreid voor te bereiden.
  • Regel ergens een zaal waar iedereen in past en daaromheen wat wandelgangen en vrije vergaderplekken (de onmisbare achterkamertjes).
  • Tenslotte vragen we voor onze begeleiding (door twee ervaren polderconsultants), licentie en op maat maken van de simulatie een bijdrage van € 4.000,- excl. btw.

Wat zeggen deelnemers aan PolderLab?

Er zijn weinig momenten dat je als bestuurder kan oefenen met polderen. Het PolderLab biedt een mooie kans om vanuit verschillende rollen te oefenen, te ervaren en uit te proberen welke kansen de polder kan beiden”
Tamar van Gelder, voorzitter Aob

“Het PolderLab zorgt aan de hand van realistische situaties voor inzicht in belangen van alle stakeholders en brengt de Nederlandse polder snel tot leven. Leerzaam voor zowel de startende als de meer ervaren belangenbehartiger. En bovendien, leuk om te doen!
Floris Mreijen, directeur stichting DSI, voormalig adjunct-directeur Nederlandse Vereniging van Banken