Uw vraag over verenigen

Over passie en eigenaarschap

De vereniging is een bijzondere organisatievorm. Daar verzamelen zich mensen met een gedeeld vak, passie, lot of bedrijf. Of ze nu lid zijn, bestuur, vrijwilliger of beroepskracht, ze voelden zich betrokken bij de gedeelde doelstelling.

Verenigen vraagt om een andere manier van organiseren.
Je bent dan wel allemaal eigenaar, maar je bent niet allemaal de baas over alles.
Kuperus & Co adviseert en begeleidt verenigingen, stichtingen en brancheorganisaties bij strategische vraagstukken en ook bij praktische uitvoering.

Verenigingsfuncties

Kern van al ons werk is de verenigingsschroef met vier bladen voor de kernfuncties van een vereniging. Wat wil je bieden en wat vragen je leden?

  • Behartigen van belangen die leden delen in de buitenwereld
  • Collectief versterken en ontwikkelen, samen innoveren en werken aan kwaliteit
  • Ontmoeten en uitwisselen met elkaar
  • Individueel voordeel hebben van lidmaatschap

Meer over de verenigingsschroef vind je hier.

Verenigingsorganisatie is de spil

De as waar de vereniging om draait, is de verenigingsorganisatie. De as bestaat uit actieve leden in commissies, werkgroepen, afdelingen, ledenraad of andere verenigingsorganen. Ook het bestuur en een verenigingsbureau zijn deel van de as.  In de as zit het hart en de handen van de vereniging. Het draait er om vier cruciale processen:

  • Besturen van de vereniging
  • Samen besluiten over de koers
  • Mensen betrekken
  • Uitvoeren wat je hebt afgesproken

Hoe passender de vereniging is georganiseerd, hoe steviger en stabieler de vereniging draait. Een goede samenwerking tussen actieve leden onderling en met het verenigingsbureau, een goede financiële basis, een inzetbaar groot netwerk, het draagt allemaal bij aan een sterke as.

Wat doe je nu en wat wil je gaan doen?

Wil je werken op alle bladen van de schroef? Willen je leden dat ook?
Heb je een bureau dat past bij die kernfunctie(s) en bij de omvang van je vereniging? Zet je vrijwilligers zo in dat ze prettig werken en dat het resultaat oplevert? In de ontwikkeling van een vereniging zijn er momenten waarop je even advies nodig hebt over strategie, uitvoering, samenwerking of vernieuwen van je vereniging.

Wij helpen het antwoord vinden

Wij adviseren verenigingen over:

Kuperus&Co beweegt

Kuperus & Co biedt u

Interesse in onze diensten?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen

wie zijn wij wat bieden we contact opnemen

Wij werken al voor