De kunst van eigenaarschap

Dit artikel is gepubliceerd in VM september 2023

Wat is dat precies ‘eigenaarschap’? De Dikke van Dale kent het woord niet. Het woord bestaat niet in de Nederlandse taal. Toch bijzonder dan dat het VM-boek ‘De routeplanner voor verenigen’ (2018 en herdruk juli 2023) als ondertitel heeft: ‘organiseren van passie en eigenaarschap’. Het woord lijkt op eigendom hebben, en binnen verenigingen lijkt dit nog het meest te gaan over de formele eigenaren: diegene die in de statuten staan en kunnen beslissen. Al is een vereniging niet hun ‘eigendom’.

Naast dit ‘formele’ eigenaarschap is er het gevoel van eigenaarschap. Een gevoel dat leden (kunnen) hebben waardoor ze verantwoordelijkheid nemen, alert zijn op wat goed en niet goed gaat, betrokken zijn, meedenken en initiatief nemen. Eigenaarschap is een energie die je kan bewegen én die zorgt dat anderen bewegen.

Lees verder