Besturen en good governance

Wat voor bestuur bent u?

Het hebben van een bestuur is een van de weinige wettelijke verplichtingen voor een vereniging en voor een stichting. Welke rol en taak dat bestuur heeft in de organisatie verschilt. Besturen zijn er in verschillende soorten en maten.

Je kunt voor een belangrijk deel zelf bepalen wat voor bestuur je wilt zijn. Of u dicht bij de uitvoering staat of meer op afstand de strategie uitzet en bewaakt.

Portefeuilleverdeling in je bestuur

Ook de verhoudingen in het bestuur, portefeuilles of taakverdeling kun je met elkaar afspreken. Een goede bestuursvorm past bij de omvang van de vereniging en bij het type bureau dat er is. Van tijd tot tijd moet de relatie tussen bestuur, verenigingsdemocratie, betaalde medewerkers en vrijwilligers weer even opnieuw tegen het licht gehouden worden.

In veel sectoren is er een code goed bestuur (good governance) met handvatten over hoe je dit op een verantwoorde manier inricht.

Welk bestuursmodel past nu?

Wij kunnen helpen met het bepalen van welk type bestuur je wilt zijn en nodig is voor jouw organisatie. Wat dat betekent voor de relatie met de vereniging, het bureau, een ledenraad of ALV. Bestuur, democratie en uitvoering moeten op elkaar aansluiten. Een groot bestuur met een kleine ledenraad gaan bijvoorbeeld op elkaars stoel zitten en elkaars werk doen. Een directief bestuur met een professioneel bureau zit elkaar in de weg. Een uitvoerend bestuur in een dynamische omgeving raakt overbelast.

Good governance: relatie bestuur – democratie – directie

Verantwoord besturen (good governance) vraagt een goede verdeling van de verantwoordelijkheid voor: de besluitvorming, de uitvoering en toezicht en controle. Met elkaar zorgt het dat de vereniging een intern (moreel) kompas of corrigerend vermogen heeft.

Waarvoor kunt u bij Kuperus&Co terecht?

  • Wat past bij de ontwikkeling van de vereniging? Ben je pionier, aan het doorgroeien naar een vereniging met een zelfstandig bureau met beroepskrachten of zijn er tientallen medewerkers van administratie tot beleid?
  • Wat verwacht de vereniging van bestuur (en daarmee bureau en directie)? Een strategische visie, wel of geen eigen initiatief of vooral ondersteuning van de leden bij de realisatie van de missie van de vereniging?
  • Welke rol en betrokkenheid hebben leden in de organisatie? Is er sprake van (gewenste) vrijwillige inzet? Weet je wat er leeft in de achterban.
  • Wat past bij de positie en activiteiten van de vereniging in de buitenwereld? Wat is de gevraagde inhoudelijke expertise, omvang van het bureau en verantwoordelijkheid?
  • In welke mate is de vereniging actief in omzet genererende diensten en in externe belangenbehartiging? Vraag je fondsen aan waarop toezicht nodig is? Moet je je legitimiteit kunnen bewijzen?

Dus: met je handen in de modder
en/of de blik op de einder?

 

Kuperus & Co biedt u

Interesse in onze diensten?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen

wie zijn wij wat bieden we contact opnemen

Dit zeggen onze klanten over ons

"Werken aan vernieuwing van onze beroepsvereniging met Marike Kuperus en Inge Poorthuis was een bijzondere ervaring. Ze konden duidelijk maken dat we inderdaad als vereniging in zwaar weer zaten, én dat dat een volstrekt normale, overkomelijke en zelfs gezonde situatie was. Die combinatie van erkenning met het normaliseren van de problemen en daarbij de praktische en zeer actieve ondersteuning die zij boden maakten een op zich zwaar traject inspirerend, hanteerbaar en succesvol."

- Bestuur NVL

“Wij werken sinds april 2019 met een one-tier board binnen de verenigingsstructuur. Het was goed met elkaar hierover van gedachten te wisselen onder leiding van Marike en Peter tijdens een goed voorbereide en gestructureerde bijeenkomst. Hun kennis van de soms complexe verenigingsdynamiek was daarbij zeer nuttig.”

- Marieke van Schaik, algemeen directeur Rode Kruis Nederland

Een vereniging heeft kenmerken en doelen waar je niet dagelijks bij stil staat. In de sessies voor ons bestuur en bureau, die Marike begeleidde, hebben we nieuwe inzichten opgedaan en onze inzet voor de leden kunnen aanscherpen. Daarmee hebben we ook gezamenlijk een beter beeld van rollen binnen de vereniging. In onze werkwijze en het jaarplan hebben we dat verder kunnen concretiseren.

- Sander van Waveren

Veranderaar en interim directeur Nederlandse Verenging voor Cardiologie (NVVC) - "Zij kwam, zij zag, zij greep in". Een snelle en gedegen analyse. Duidelijke en tactvolle communicatie hierover. Vervolgens daadkrachtig en resultaatgericht verandering ingezet. Daarbij een persoonlijke, adequate begeleiding tijdens implementatie van andere structuur, cultuur en werkwijze. Alle Lof!

- Hans Bosker, voorzitter

Inge Poorthuis van Kuperus&Co heeft de NVKC geholpen bij de verdere professionalisering van bureau, bestuur en vereniging. Kuperus&Co bracht ruime ervaring met verenigingen in. Inge zorgde met een frisse blik voor een spiegel en expertise in het proces van verandering. Met name door haar betrokkenheid en hands-on aanpak werd Inge als "eigen" gezien in de vereniging. Dit heeft zeker bijgedragen tot het goede resultaat.

- Marc Elisen

Zowel met de voorbereiding als op onze ‘toekomstdag” zelf gaf Marike blijk van haar grote kennis en ervaring van de krachtenvelden in complexe verenigingen. Hierdoor is deze dag zeer constructief verlopen en niet verzand in een Poolse Landdag. Haar observaties en de feedback die ze gaf waren opbouwend met zette ons wel aan het denken. Als Le Champion plukken wij daar nog steeds de vruchten van.

- Jacques Loomans, directeur

Marike vertelt op inspirerende wijze wat de ontwikkelingen in verenigingsland zijn en spiegelt goed waar je zelf staat als organisatie. Haar lezing tijdens een van onze kaderdagen werd zeer goed ontvangen. Het nadenken over arrangementen voor verschillende soorten leden was zeer verhelderend.

- Angèle Welting, manager bestuur en verenigingsondersteuning