Strategie en koers uitzetten

Waarheen

Verenigingen en stichtingen hebben een doel, een missie. Mensen zijn bij elkaar gekomen voor hun belang, hun ideaal, voor support. Die reden van bestaan blijft in de kern relevant.
Maar de wereld verandert en ook de vragen en de antwoorden waarmee je wordt geconfronteerd. Samenwerkingspartners vragen iets anders, de samenleving kijkt anders naar het vakgebied of thema. Er is meer belangstelling of juist minder. Nieuwe generaties vragen iets anders. Kuperus&Co helpt je bij het uitzetten van je strategie.

Vandaag is vertrouwd, morgen ligt open

Dat vraagt verandering. Waarbij morgen uitdagend is en soms ook bedreigend, kansrijk en risicovol, mistig of planbaar of …gewoon nog een lege agenda.

Zeker in een vereniging is voor veel leden gisteren prettig vertrouwd en herkenbaar. Het is voor de leden van vandaag vaak de reden dat ze lid zijn geworden. Waarvan ze niet zomaar afscheid nemen. En waarover ze ook daadwerkelijk wat te zeggen hebben. In het belang van de leden van morgen wil je wel samen op weg.

Waarvoor kunt u bij Kuperus&Co terecht?

  • Interactief strategie bepalen. Dat doen we samen met iedereen die een belang heeft bij jouw organisatie en haar doelen
  • Tegendenken vanuit onze ervaring met heel veel verenigingen
  • Trage vragen stellen en daarover durven denken
  • Een omgevingsanalyse in de sector en onder belangrijke partners.
  • Een analyse van uw bestuurlijke inrichting met kennis van codes goed bestuur en nieuwe verenigingswetgeving.
  • Een goede diagnose van de sterke en zwakke kanten van de organisatie, die we samen omzetten in prioriteiten en acties.
  • Gesprekken met vrijwilligers of juist de niet-actieve leden.

Kuperus & Co biedt u

Interesse in onze diensten?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen

wie zijn wij wat bieden we contact opnemen

Dit zeggen onze klanten over ons

Kuperus & Co heeft ons, in de persoon van Marike Kuperus, geweldig geholpen met het opstellen en concretiseren van ons vrijwilligersbeleid. Haar aanpak was gedegen en deskundig, met een luisterend oor, plezierig in het contact. Het eindresultaat is een stevige en praktische strategie en een mooi pakket aan concrete middelen om de hele vrijwilligersjourney, van binnenhalen tot beëindigen, te kunnen realiseren.

- Wouter Langeveld, Manager Marketing & Communicatie Nierstichting

‘Wij zijn heel erg blij met de manier waarop Marike Kuperus een werkplaats begeleidde bij NVA Integratiewerk in Amersfoort. Samen met drie van onze medewerkers lukte het haar om tot de kern van ons werk te komen en met een voorstel voor een nieuwe aanpak te komen. En dat in maar één week tijd, omdat er een deadline was. Geweldig!’

- Annerieke van der Vegt, Directeur NVA integratiewerk

Een vereniging heeft kenmerken en doelen waar je niet dagelijks bij stil staat. In de sessies voor ons bestuur en bureau, die Marike begeleidde, hebben we nieuwe inzichten opgedaan en onze inzet voor de leden kunnen aanscherpen. Daarmee hebben we ook gezamenlijk een beter beeld van rollen binnen de vereniging. In onze werkwijze en het jaarplan hebben we dat verder kunnen concretiseren.

- Sander van Waveren

"Frisse aanpak- fijn dat er tussen de cursusmomenten maatwerk mogelijk was. De trainers waren kritisch naar inbreng, positief en inspireerde naar meer dan alleen ledenwerving. De doelgroepsegmentatie gaf een heel nieuwe kijk op doelgroep we wel en niet ‘aan boord’ hebben."

- PCOsupport cursisten

"Waar gaan wij heen als Vrienden van Museon en Omniversum. Hoe de krimpende aanwas van leden in de huidige zwermende stijl van leven een halt toe te roepen en de bakens te verzetten. Met Marike als loods, procesbegeleider en ideeëngenerator zijn wij in het najaar van 2016 op koers gezet naar een stip op de horizon."

- Dick van der Krogt, voorzitter

Zowel met de voorbereiding als op onze ‘toekomstdag” zelf gaf Marike blijk van haar grote kennis en ervaring van de krachtenvelden in complexe verenigingen. Hierdoor is deze dag zeer constructief verlopen en niet verzand in een Poolse Landdag. Haar observaties en de feedback die ze gaf waren opbouwend met zette ons wel aan het denken. Als Le Champion plukken wij daar nog steeds de vruchten van.

- Jacques Loomans, directeur

Kuperus & Co hielp ons een eigen hernieuwde visie ontdekken en heeft ons begeleid naar de implementatie en uitwerking van een vernieuwde missie en verenigingsstructuur

- Inge van der Mast - Veenendaal, voorzitter

De training vrijwilligersmanagement die David gaf tijdens onze regiodag is goed bevallen. Het spelen met instrumenten die je inzicht geven in de soorten vrijwilligers en hun motivatie was erg nuttig en ook nog leuk.

- Angèle Welting, manager bestuur en verenigingsondersteuning