Interview Marike Kuperus: kennis delen voor verbinders

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

Marike Kuperus schreef samen met Inge Poorthuis, Peter van der Loo en David Wijnperle het boek Routeplanner voor verenigen. Op 4 juli verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan we in gesprek met Marike Kuperus. Marike Kuperus is al zo’n dertig jaar verenigingsexpert. Hoe is dat zo gekomen. En wat houdt haar het meest bezig? Lees meer

Interview David Wijnperle: focus op vrijwilligers

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

David Wijnperle schreef samen met Marike Kuperus, Inge Poorthuis en Peter van der Loo het boek Routeplanner voor verenigen. Op 4 juli verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan wij in gesprek met David Wijnperle. David leert verenigingen om te kijken vanuit de betrokkenheid van leden en vrijwilligers en hen zo beter te betrekken bij activiteiten en beleid. 

Wat motiveert David om steeds weer te focussen op het perspectief van de vrijwilligers? Lees meer

Interview Peter van der Loo: aan de slag met dromen en idealen

Dit artikel is gepubliceerd in VM juni 2023

Peter van der Loo schreef samen met Marike Kuperus, Inge Poorthuis en David Wijnperle het boek Routeplanner voor Verenigen. Morgen verschijnt een nieuwe, bijgewerkte editie. In aanloop van de lancering van de nieuwe Routeplanner voor Verenigen interviewen we alle auteurs. Dit keer gaan wij in gesprek met Peter van der Loo. Peter combineert het directeurschap van een vereniging, NVP, met advieswerk voor verenigingen. Verenigingen weten meestal wel waar ze voor zijn, maar hun aanpak veranderen is best lastig. Lees meer

Herziene versie Routeplanner voor verenigen is uit

Dit artikel is gepubliceerd in VM 2023

Deze herziene versie is aangevuld met nieuwe praktijk- inzichten en wetgeving. De coronaperiode heeft online verenigen een stuk gewoner gemaakt. Digitaal vergaderen maakt afstanden beter overbrugbaar, maar verandert ook de ontmoeting. Nieuwe wetgeving als de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de UBO registraties en de AVG leggen formele verplichtingen op aan verenigingsbesturen. Dat zijn regels om rekening mee te houden, maar ook om je niet te veel door te laten afschrikken. En nog meer inzichten: over besturen in crisistijd, over strategie en prioriteit, over lidmaatschap en over de inzet van actieve leden als vrijwilliger.

De Routeplanner van 2023 navigeert je nog steeds naar de juiste bestemming, maar heeft een aantal extra tussenstops en routes. Wil je weten hoe je meer impact maakt, vrijwilligers beter kan betrekken, als bestuur effectiever opereert of hoe je als bureau het beste de vereniging kan ondersteunen? De Routeplanner wijst je de weg!

Een boek voor verenigingsprofessionals en actieve leden, besturen en directies

  • Hoe krijg ik al die gepassioneerde mensen ook in mijn vereniging?
  • Hoe kan ik de ledenraad echt betrekken bij het nieuwe beleid?
    We moeten bewegen naar de toekomst. De leden zien meer hun problemen van vandaag.

Auteurs: Marike Kuperus, Inge Poorthuis, Peter van der Loo, David Wijnperle

Nu hier te bestellen via De Nederlandse Associatie (DNA)

Referentie Routeplanner in Coöperatie

Dit artikel is gepubliceerd in Coöperatie 636, september 2018

NCR Coöperatie over de Routeplanner voor verenigen

Zo af en toe verschijnt er weer eens een handboek over verenigen. ‘Routeplanner voor verenigen – Organiseren van passie en eigenaarschap’ van Marike Kuperus, Inge Poorthuis, Peter van der Loo en David Wijnperle is zo’n boek. Het geeft een handzaam overzicht van zaken die bij ‘verenigen’ komen kijken. Daarbij baseren de auteurs zich op eerder werk en onderzoek, en vullen dit aan met actuele thema’s zoals het gebruik van moderne (digi­ tale) participatiemethoden en herkenbare voorbeelden die nú spelen.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel I gaat over soorten, ontwikkelstadia en kernfuncties van verenigingen. Deel II richt zich op de vier kerntaken van de vereniging: betrekken, besturen, besluiten en uitvoeren. Deel III geeft tips voor het aanpakken van veranderingen in de vereniging.

Het boek leest makkelijk, blijft redelijk aan de opper­ vlakte maar staat bol van tips en tools. Wil je snel meer inzicht in ‘verenigingsland’ en wil je praktische hand­ vaten, dan is dit een handig boek. Een aantal van de be­ sproken onderwerpen is ook voor coöperaties relevant.

Lees verder